Noordhoff Uitgevers

Digitaal lesmateriaal MBO detailhandel en horeca

Door interactief digitaal lesmateriaal te ontwikkelen voor MBO-studenten heb ik geleerd te schrijven op B1-niveau. En gemerkt hoe pittig het soms is om iets voor iedereen begrijpelijk te maken.

In teksten voor deze doelgroep mogen geen uitdrukkingen of spreekwoorden gebruikt worden. Dat was flink wennen, met een spreekwoord kun je iets kort en krachtig zeggen. Waarom het toch af te raden is? Sommige ROC’s geven les aan leerlingen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit meer dan 170 landen. Voor hen is Nederlands de tweede taal. En een spreekwoord maakt het dan niet helderder, maar juist onbegrijpelijk!

Elobase Horeca

Voor de herziene mbo-kwalificatiestructuren ontwikkelde Uitgeverij  Noordhoff nieuw lesmateriaal, toegespitst op elektronische leeromgevingen.

Aan Elobase Horeca werkte ik acht jaar mee als auteur, aan Elobase Commercieel als beoordelaar en auteursbegeleider.

Online vragen ontwikkelen

Elobase DetailhandelDaarnaast maakte ik interactieve oefenvragen voor Elobase Detailhandel, Mensenwerk en Horeca. Hiermee kunnen de studenten zelf zien hoe goed ze de stof beheersen. En ermee oefenen. Duizenden multiple choice, multiple-responsevragen, klik-en-sleepvragen en zet-in-de-juiste-volgorde-vragen heb ik ontwikkeld – waarbij alle antwoordmogelijkheden inhoudelijke feedback kregen om de studenten in de goede richting te leiden. Juist door dit soort vragen te maken ontdek je waar lacunes of onduidelijkheden zitten in de theorie. De lol zit hem vooral in het verzinnen van reeksen zinnige foute afleiders. En in stimulerende feed-forward om ze richting het goede antwoord te leiden.

Deze website is gemaakt met hulp van de Website Academy