Adformatiegroep

Boekredactie van marketing- en communicatie-titels

Adfo groepEen flinke stapel uitgaven over communicatie en public relations heb ik inmiddels mogen redigeren voor de Adformatiegroep en eerder voor Kluwer.

Vooral het meedenken over structuur en opzet vind ik een uitdaging. Stoeien met inhoudsopgave, cases en al die mooie onderdelen die allemaal in het boek moeten – maar waar? En hoe ingedeeld? Ik zorg dat alle onderdelen een aansprekend, logisch en lekker leesbaar geheel vormen. Soms betekent dat ook schrappen wat niet genoeg toevoegt, met als doel: een sterk eindresultaat. Natuurlijk in nauw contact met de auteur en in overleg met de uitgever. Die gebruikt immers vaak een vast format waaraan de inhoud soms enigszins aangepast moet worden.

Schrijfstijl

Elke auteur heeft zijn eigen stijl. Die laat ik intact. Alleen waar de tekst ontspoort op het gebied van leesbaarheid grijp ik redactioneel in. Maar ook voor ervaren auteurs is het soms moeilijk om een gekozen stijl het hele boek door vol te houden. Zeker als er tussendoor verschillende mensen aan hebben meegedacht, of als het werk aan het boek een paar maanden stil heeft gelegen. Dan kan opeens ook de stijl veranderd zijn. En spreekt de auteur opeens van ‘we’ als hij de lezer bedoelt, terwijl hij daarvoor ‘je’ zei. Van die dingen. Natuurlijk kan binnen het boek wel wat gevarieerd worden in cases en voorbeelden, maar het leest prettiger als dit soort aanspreekvormen door het hele boek heen constant zijn..

Geredigeerde boeken over communicatie

Koppen en tussenkopjes

Ook aan de formulering van de titels, koppen en tussenkopjes besteed ik veel aandacht. Die kunnen namelijk het best direct al worden toegesneden op de geplande opmaak van het boek. Hoeveel lettertekens mag een ondertitel hebben, hoeveel een tussenkop? Dat zijn van die kleine dingen die bijdragen aan de leesbaarheid van een boek.

Doorlooptijd

Een kleine uitgave van 30-40.000 woorden vergt ongeveer een week pure redactietijd. Een stevig boek van 100.000 woorden vergt drie, vier weken redactie. Daar gaat zeker een week voorlooptijd aan vooraf die nodig is voor overleg over de structuur, vormgeving en inhoud. En na redactie heeft de auteur meestal een week nodig om de geredigeerde versie door te nemen en erop te reageren.

Met veel plezier heb ik met Johanna samengewerkt bij het schrijven van ‘De Enthousiasme Trilogie’. Ik heb veel aan haar gehad. Johanna is een echte sparringpartner. Zowel op het niveau van taal, zinsbouw en stijl als op het niveau van structuur en inhoud. Een paar cases in het boek zijn zelfs door haar aangedragen.

Als schrijver verlies je soms het overzicht. Je hebt dan iemand als Johanna nodig om een goed boek te schrijven.

Regelmatig lees ik een boek waarbij ik denk: dat had best een goed boek kunnen zijn … als Johanna had meegekeken.

 

Johanna was eindredacteur van mijn derde boek, ‘Storypower – verhalen die je organisatie veranderen’ (Adformatie Groep 2013). Een eindredacteur is erg belangrijk voor een auteur. Het is de eerste echte lezer. En bovendien iemand die zelf met je boek aan de slag gaat.

Wat ik fijn vond aan de aanpak van Johanna, is dat ze zichzelf in het onderwerp wilde verdiepen. En vanuit die betrokkenheid aan het eind-redigeren ging. Daardoor werd ze iemand die met mij als auteur mee dacht. En vanuit die oprechte betrokkenheid met waardevolle en bruikbare suggesties kwam.

Een hele geruststelling voor iedere auteur om je boek in zulke betrouwbare handen te zien!

 

 

Deze website is gemaakt met hulp van de Website Academy